Ethische code

  1. Alle gegeven informatie tijdens een consultatie blijft strikt vertrouwelijk tussen therapeut en cliënt.
  2. Het welzijn van de cliënt staat steeds centraal.
  3. De vrije keuze van de cliënt staat steeds voorop en wordt altijd gerespecteerd.
  4. Ik richt mij uitsluitend op het therapeutische en genezende aspect van hypnose en neem afstand van sensationele voorstellingen over hypnose.
  5. Er zal geen hypnose worden verricht wanneer uit het gedrag, het voorkomen of gegeven antwoorden van de cliënt blijkt dat hij geholpen zou moeten worden door een arts, psychiater of psycholoog. In een dergelijk geval zal hypnotherapie alleen worden toegepast na onderzoek en toestemming van die arts, psychiater of psycholoog.
  6. Hypnotherapie wordt enkel toegepast binnen de werkvelden waarvoor ik ben opgeleid.
  7. Als hypnotherapeut ben ik niet gemachtigd om diagnoses te stellen of medische handelingen te verrichten. Hypnotherapie kan nooit een vervanging zijn van noodzakelijke geneeskundige zorgen en/of ingrepen of professionele psychologische begeleiding. Het kan wel een verantwoorde aanvulling zijn.