Chair Therapy: de definitie achter de techniek

Chair Therapy is een techniek die je leert in de 7-daagse hypnose opleiding tot hypnotherapeut. Het is een techniek waarbij je cliënt vergiffenis schenkt aan een ‘dader’, een persoon die haar iets heeft aangedaan. Het volgt doorgaans op een regressietherapie, waarbij de oorzaak van het probleem waarvoor je cliënt is gekomen, werd gevonden. Dit probleem wordt dan geherprogrammeerd, waardoor de cliënt een nieuw inzicht krijgt en niet langer negatief wordt beïnvloed.

De hypnotherapie is echter niet compleet voordat het probleem ten aanzien van de ‘dader’, indien die er is geweest, wordt opgelost. De cliënt wordt hier de mogelijkheid geboden om pijnlijke ervaringen uit het verleden los te laten. Deze negatieve ervaringen kunnen nog steeds problemen veroorzaken, zoals aangenomen ongewenste gewoonten, verslavingen, gewichtstoename, e.d.

 

Chair therapy: 2 stoelen

Als die vroegere ervaringen woede of onrecht zijn, dan dienen we de cliënt te helpen om de andere persoon (‘dader’) te vergeven. We passen hiervoor de ‘chair therapy’ of ‘stoeltherapie’ toe. De cliënt gaat in gedachten naar een ruimte toe waarin twee stoelen staan. Zij neemt op de ene stoel plaats en de ‘dader’ op de andere. Nu gaat er een communicatie plaatsvinden tussen cliënt en dader, waarbij cliënt volledig haar kwaadheid en frustratie kan afreageren. Na het aanhoren van waarschijnlijk de nodige excuses van de dader, wordt deze ertoe aangespoord om vergiffenis te vragen aan cliënt.
De hypnotherapeut legt dan aan cliënt uit waarom deze vergiffenis zo belangrijk is:
–  dat vergiffenis niet betekent dat ze moet vergeten
–  dat vergiffenis voor haar bedoeld is en niet voor de ‘dader’
–  dat vergiffenis betekent dat er een verandering van binnen plaatsheeft, die de cliënt
bevrijdt van het verleden, waardoor gevoelens van kwaadheid of onrecht verdwijnen.

 

Chair therapy voor jezelf

Chair therapy wordt ook gebruikt indien cliënt haarzelf voor iets dient te vergeven. Ook dit speelt zich weer af in een ruimte met 2 stoelen, maar nu plaatst ze een ‘gedeelte van haarzelf’ in de andere stoel. Het kan een gedeelte van haar zijn dat fouten heeft gemaakt (‘Mistake-Making’ gedeelte), dat haar te weinig zelfvertrouwen of vrijheid heeft gegeven, waardoor ze niet datgene heeft kunnen verwezenlijken wat ze had gewild. De cliënt is nu psychologisch verdeeld in twee. Uit de daarop volgende communicatie tussen haar ‘zelf’ en het ‘M-M gedeelte’, zal dan meestal blijken dat dat laatste gedeelte haar teveel heeft beschermd, om te voorkomen dat ze fouten zou maken of risico’s zou lopen. Dit ‘beschermende gedeelte’ (want nu is naam veranderd) kan nu gemakkelijker vergeven worden omdat het eigenlijk te goeder trouw heeft gehandeld. De zaken die haar in het leven hebben pijn gedaan, waren pogingen om haarzelf te beschermen. Ze werden niet gedaan met de bedoeling om pijn te doen. Dat maakt het meer vergeeflijk.