Regressietherapie: de 5-stappen gids

Regressietherapie is een krachtig hulpmiddel om vele fysieke en psychische problemen te helpen oplossen. Deze problemen vinden meestal hun oorzaak in de vroege kinderjaren; het kind heeft dan een ingrijpende emotie ondergaan of is er getuige van geweest, veelal bij 80% vóór de leeftijd van 5 jaar en bij 60% zelfs vóór 3-jarige leeftijd. Het kind heeft dit, door gebrek aan kennis en inzicht niet kunnen verwerken, met een geweldige emotionele impact als gevolg. Dit heeft zich dan in latere jaren gemanifesteerd als een fysiek of psychisch probleem, van welke aard dan ook.


Met hypnose en regressietherapie zijn we gelukkig in staat om achter de werkelijke oorzaak te komen, iets wat met andere vormen van therapie heel moeilijk of onmogelijk is. Ons geheugen laat dit meestal niet meer toe.
Hebben we eenmaal de oorzaak gevonden, dan kan het probleem blijvend worden geëlimineerd.

In onze opleiding tot hypnotherapeut leren we je de unieke 5-Path® regressietherapie aan. We zijn sinds 2004 hierin gecertificeerd en hebben talloze cliënten hiermee op overtuigende wijze kunnen helpen.

De 5 stappen van de 5-Path® regressietherapie zijn de volgende:

1. Regressie naar de oorzaak

Nadat de cliënt in hypnose is gebracht en deze voldoende verdiept is, gaan we met de
‘gevoelsbrug’ techniek op zoek naar de ware oorzaak van het probleem. Deze heeft
doorgaans plaatsgehad in de vroege kindertijd, in de vorm van een sterke emotie.

 

2. ‘Informed Child Technique

Eenmaal de oorzaak gevonden wordt de ‘informed child’ techniek toegepast. De cliënt, die
nu (met regressie) de oorzaak van het probleem als kind herbeleeft, krijgt op dit moment
de informatie die het nodig heeft om het probleem te kunnen elimineren. Als de cliënt
namelijk ‘toen’ geweten had wat hij/zij nu weet, dan had die emotie niet zo’n grote invloed
gehad. Het kind bezat, tijdens het voorval of de emotie, te weinig kennis en ervaring om
het te kunnen relativeren.

 

3. Chair Therapy.

Vergiffenis (naar eventuele ‘dader’). 
Leeftijdregressie is bij uitstek geschikt om oude angsten en misconcepties te verwijderen, maar het voorziet niet in het neutraliseren van kwade gevoelens van de cliënt naar anderen toe.
Moest er een ‘dader’ in het spel zijn, iemand die de cliënt iets heeft aangedaan, dan is een regressie opleiding niet compleet zonder dat deze vergiffenis techniek wordt aangeleerd.
In vele gevallen staat of valt een succesvolle hypnotherapie met de mogelijkheid van de cliënt om pijnlijke ervaringen uit het verleden los te laten. Deze negatieve ervaringen kunnen nog steeds problemen veroorzaken, die misschien hebben geleid tot gewichtstoename of andere ongewenste gewoonten of verslavingen. Als die vroegere ervaringen woede of onrecht zijn, dan dienen we de cliënt te helpen om de andere persoon (‘dader’) te vergeven.
In deze fase gaan we de cliënt degene, die haar iets heeft aangedaan, doen vergeven. Hiervoor passen we de Chair Therapy toe. De cliënt gaat in gedachten naar een ruimte toe waarin twee stoelen staan. Zij neemt op de ene stoel plaats en de ‘dader’ op de andere. Nu gaat er een communicatie tussen cliënt en dader plaatsvinden, waarbij de cliënt volledig haar kwaadheid en frustraties gaat afreageren. Daarna wordt de ‘dader’ ertoe aangespoord om vergiffenis te vragen en de cliënt wordt verteld waarom die vergiffenis zo belangrijk is voor haar:
–  dat vergiffenis niet betekent dat ze moet vergeten
–  dat vergiffenis voor haar bedoeld is en niet voor de ‘dader’
–  dat vergiffenis wél betekent dat er een verandering van binnen plaatsheeft, die de cliënt bevrijdt van het verleden, waardoor gevoelens van kwaadheid verdwijnen.

 

4. Vergiffenis voor jezelf

De kans bestaat dat de cliënt haarzelf ook voor iets dient te vergeven. Ook dit speelt zich weer af in een ruimte met 2 stoelen, maar nu plaatst ze een ‘gedeelte van haarzelf’ in de andere stoel. Het kan een gedeelte van haar zijn dat fouten heeft gemaakt (Mistake-Making gedeelte), dat haar te weinig zelfvertrouwen of armslag heeft gegeven, waardoor ze niet datgene heeft kunnen verwezenlijken wat ze had gewild. De cliënt is nu psychologisch verdeeld in twee. Uit de daarop volgende communicatie tussen haar ‘zelf’ en het ‘M-M gedeelte’, zal dan meestal blijken dat dat andere gedeelte haar teveel heeft beschermd, om te voorkomen dat ze fouten zou maken of risico’s zou lopen. Dit ‘beschermende gedeelte’ (want nu is de naam veranderd)  zal nu vergeven moeten worden omdat het eigenlijk te goeder trouw heeft gehandeld. De zaken die haar in het leven pijn hebben gedaan, waren pogingen om haarzelf te beschermen. Ze werden niet gedaan met de bedoeling om pijn te doen. Dat maakt het dan meer vergeeflijk.

 

5.  Informed Adult

De regressie is gedaan, de oorzaak werd gevonden. Het kind (in regressie) heeft de benodigde informatie gekregen om het probleem te kunnen elimineren. De eventuele ‘dader’ werd vergiffenis geschonken. Het ‘gedeelte’ van de cliënt dat haar heeft beperkt of pijn gedaan, werd ook vergiffenis geschonken en nu creëren we voor de cliënt een beeld naar de toekomst toe. Dit vooruit gaan in de tijd is een vorm van ‘vooruit beleving’ en geeft de cliënt een meer positieve en realistische kijk op zichzelf en de wereld. De roker ervaart reeds een succesvol leven als een niet-roker en de persoon met het gewichtsprobleem ziet zich reeds slanker, terwijl de depressieve cliënt reeds een positieve toekomst ervaart.

 

Dit zijn de vijf stappen van de 5-Path® regressietherapie, een techniek uniek in zijn volledigheid. Het is natuurlijk niet altijd nodig om alle 5 stappen te doorlopen, stap 1 & 2 van de regressietherapie kunnen in bepaalde gevallen reeds voldoende zijn.