Definitie en tip over Dave Elman Inductie

De Dave Elman Inductie (iemand in hypnose brengen) techniek word je geleerd in de 7-daagse hypnose opleiding tot hypnotherapeut. Deze inductie brengt de cliënt op een diep genoeg niveau van hypnose, om een betrouwbare regressie of ‘Parts Therapy’ (deelpersonen) te doen.

 

Een goede (leeftijd)regressie dient door de cliënt te worden herbeleefd, zoals de gebeurtenis in het verleden ook werkelijk is gebeurd. Hij spreekt dan ook in de tegenwoordige tijd, bijvoorbeeld: “Mijn moeder zegt”, in plaats van “Mijn moeder zei.” Is de staat van hypnose niet diep genoeg, dan hebben we meestal te maken met een zg. pseudo-regressie, waarbij de informatie die de cliënt geeft, doorgaans vanuit zijn geheugen komt, en daardoor onbetrouwbaar is, zeker als het hier een zeer jeugdige leeftijd betreft. De cliënt spreekt dan ook meestal in de verleden tijd.

 

 

De Dave Elman inductie is speciaal ontworpen om de cliënt op het vereiste diepteniveau te brengen.

Hij bestaat uit een fysiek en een mentaal ontspanningsgedeelte en neemt, na enige ervaring, maar een 5-tal minuten in beslag. Hierbij krijgt ook de cliënt zelf het bewijs dat hij/zij in hypnose is, hetgeen het vertrouwen van de cliënt in de sessie aanzienlijk verhoogt.

Vele cliënten hebben namelijk de indruk dat zij niet in hypnose zijn geweest, omdat zij alles hebben gehoord en meebeleefd. Zij beseffen niet dat al hun zintuigen gewoon alert blijven in een staat van hypnose. Dit dient duidelijk tijdens het intake-gesprek te worden vermeld.

 

Op dit diepte niveau, dat somnambulisme wordt genoemd, kunnen we ook pijn wegnemen bij een cliënt. We moeten dan echter wel de oorzaak van de pijn weten en ervan overtuigd zijn dat andere medische behandelingen niet (meer) voor verlichting zorgen. Een verwijzing van een (huis)arts is daarom ook gewenst.

 

 

Wie was Dave Elman?

Dave Elman ofwel David Kopelman werd geboren in Noord Dakota (VS) op 6 mei 1900 en groeide uit tot een van de meest bekende hypnotiseurs van de vorige eeuw.
Op 8-jarige leeftijd werd bij Dave’s vader kanker vastgesteld. Een bevriende hypnotiseur kwam langs en verlichtte de pijn.
Vanaf dat moment wilde Dave dit ook leren en ging op 8 jarige leeftijd mensen hypnotiseren met een inductie die we nu de ‘Three Handshake Inductie’ of ‘Dave Elman Inductie’ noemen.